Accedeix a l'àrea reservada amb:

Veure tot

Enquestes de mercat

Actualitzacions normatives


S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato

Zona Industriale n.5 Lanciano (CH)
Tel. 0872724270 - Fax. 0872716615
Email: info@sasispa.it - PEC: ufficiogare@pec.sasispa.it
TAULELL D'AJUDA
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Horaris d’assistència